Voordat u op de juiste wijze aan uw spataderen behandeld kunt worden, is het belangrijk dat wordt vastgesteld om wat voor soort spatader(en) het gaat. Met het blote oog kan de behandelend arts al veel zien, toch is aanvullend onderzoek vaak erg zinvol. Met name wanneer er sprake is van grote(re) spataderen kan met aanvullend onderzoek extra informatie worden verkregen over bijvoorbeeld de ernst van de lekkage aan de kleppen.

Doppleronderzoek

De bedoeling van het Doppleronderzoek is de bloedstroom in de vaten, slagaders of aders te onderzoeken. Dit gebeurt met een staafje zo groot als een balpen en geleidende gel. De ultrageluidsgolven die het staafje uitzendt, worden door het bloed dat door de aderen stroomt weer teruggekaatst. Vervolgens vangt het staafje de geluidsgolven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoorbaar gemaakt. Degene die het Doppleronderzoek afneemt, leidt uit de toonhoogte de snelheid en de richting van de bloedstroom af. Het Doppleronderzoek is snel, eenvoudig, pijnloos en ongevaarlijk.

Duplex-onderzoek

Wanneer het Doppleronderzoek onvoldoende informatie over de toestand van uw aderen geeft, kan een Duplex-onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek lijkt erg op een Doppleronderzoek. Het verschil is dat de bloedstroom zichtbaar wordt gemaakt in plaats van hoorbaar. Het voordeel van dit onderzoek is dat kleppen die lekken beter kunnen worden opgespoord. Net als het Doppleronderzoek is het Duplex-onderzoek snel, eenvoudig, pijnloos en ongevaarlijk. Steeds vaker wordt het Doppleronderzoek vervangen door een Duplex-onderzoek.

Op basis van de gegevens uit het lichamelijk onderzoek, het Doppleronderzoek en/of het Duplex-onderzoek kan de behandelend arts bepalen wat voor u de beste behandelmethode is. Kijk voor de mogelijk behandelopties op de pagina’s die vallen onder het kopje behandeling