De VNUS-spataderbehandeling is vergelijkbaar met de laserbehandeling EVLT (EndoVasculaire Laser Therapie). Het verschil is dat er bij de VNUS closure procedure geen gebruik wordt gemaakt van laserlicht, zoals bij EVLT, maar van radiofrequente energie (deze radiogolven zijn vergelijkbaar met die in een magnetron).

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voor de VNUS-behandeling start, worden uw spataderen eerst afgetekend. U krijgt een plaatselijke verdoving en er wordt een klein sneetje in uw huid gemaakt. Via deze kleine opening in de huid wordt een leidraad de lekkende ader ingebracht. Over deze leidraad wordt een dun hol buisje geschoven. Vervolgens wordt de leidraad weer uit de ader getrokken en wordt de closure katheter ingebracht in de ader via het holle buisje.

De closure katheter wordt precies op de plek in uw ader geplaatst waar de overgang zit tussen de gezonde ader en de spatader. De closure katheter wordt geactiveerd en gedurende 20 seconden wordt de aderwand aan de binnenkant verhit tot 120°C door middel van radiofrequente energie. Hierdoor schroeit de ader dicht. Er wordt eerst 7 centimeter dichtgebrand, vervolgens wordt de closure katheter teruggetrokken door de ader en wordt de volgende 7 centimeter dichtgebrand. Uw lichaam ‘ruimt’ de dichtgeschroeide ader vanzelf op. De ader hoeft dus niet verwijdert te worden zoals bij strippen het geval is.

De VNUS-behandeling wordt altijd uitgevoerd door professionele, goed getrainde en ervaren specialisten. De behandeling duurt in z’n geheel ongeveer 30 minuten. Dit is inclusief voorbereidingstijd want de procedure op zich duurt maar 2 à 3 minuten. De littekentjes zijn niet of nauwelijks zichtbaar. Na de behandeling krijgt u meestal een compressiekous aan. Het uiteindelijke effect is met een week of twee zichtbaar.

De ingreep kan per behandelcentrum enigszins verschillen. Laat u voorafgaand aan de behandeling goed informeren over de behandeling zelf en de nazorg en volg daarom de adviezen op die de behandelend arts u heeft gegeven.

Wat zijn de risico’s van deze behandeling?

Complicaties na een VNUS-behandeling komen niet veel voor. Bijna niemand heeft last van zwellingen, nabloedingen of infecties na de behandeling.