Pas na een eerste consult met een specialist kan worden bepaald of een spataderbehandeling in uw geval op medische indicatie kan plaatsvinden. Dit eerste consult wordt door uw ziektekostenverzekering daarom altijd vergoed indien u hiervoor een verwijsbriefje van de huisarts heeft gekregen.

CEAP classificatie

Het wel of niet vergoeden van een spataderbehandeling wordt gekoppeld aan de CEAP classificatie. Dit is een internationale classificatie voor aderafwijkingen in de (onder)benen. Deze classificatie is uit 4 onderdelen opgebouwd en wordt vastgesteld tijdens het Duplex-onderzoek:

C: Klinisch beeld Hoe groot zijn de spataderen en welke klachten ervaart u?
E: Etiologie Is er sprake van erfelijke aanleg of een bekende oorzaak voor het ontstaan
van de spatader(en) zoals trombose of zwangerschap?
A: Anatomie Wat is de locatie van de spatader en gaat het om een oppervlakkige ader of
een diepgelegen ader?
P: Pathofysiologie Is er sprake van een verstopping in de ader, terugvloeien van bloed of beide?

Voor u als patiënt is vooral de C classificatie van belang omdat een spataderbehandeling wordt vergoed in het basispakket bij een classificatie vanaf C3. Deze classificatie is als volgt opgebouwd:

C0 Class 0 Geen zichtbare of voelbare afwijkingen aan de ader(en)
C1 Class 1 Takkenbosvenen (Besenreiser), kleine blauwe, rode en/of paarse adertjes in de huid
C2 Class 2 Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam)
C3 Class 3 Vochtophoping (oedeem) in de benen zonder verdere huidveranderingen
C4 Class 4 Tekenen van disfunctioneren van de aderen zoals verkleuring van de huid,
eczeem en/of keratosen (ruwe schilferige plekken op de huid)
C5 Class 5 Tekenen van disfunctioneren van de aderen én litteken van een genezen open been
C6 Class 6 Tekenen van disfunctioneren van de aderen en een zweer ten tijde van het onderzoek

Spataderen in de klassen C3, C4, C5 en C6 worden volledig vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. Heeft u spataderen in de categorie C0, C1 of C2 dan komt u wellicht in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Daarnaast heeft iedereen een verplicht eigen risico voor gemaakte medische kosten per jaar.