Kleine tot middelgrote spataderen kunnen met behulp van sclerocompressie worden behandeld. Sclerocompressie betekent het dichtspuiten van een ader met vloeistof of een speciaal schuim (foam). Deze behandelvorm wordt ook wel gebruikt als nabehandeling bij andere spataderbehandelingen zoals crossectomie en perforantectomie

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij deze behandeling is een plaatselijke verdoving niet nodig. Het naaldje wat gebruikt wordt voor de behandeling is zo fijn dat u nauwelijks pijn voelt. Dit naaldje brengt vloeistof (een soort lijm) in de spatader aan wat het bloed in de ader laat stollen. Hierdoor zullen de wanden van de ader aan elkaar plakken.

Na het inspuiten van de vloeistof of het speciale schuim moet u twee weken lang een elastische kous dragen. De druk van deze kous zorgt ervoor dat de wanden van de ader tegen elkaar aangeplakt blijven. Er stroomt geen bloed meer door de ader en deze zal vanzelf verschrompelen. Uw lichaam ‘ruimt’ deze verschrompelde ader zelf op.

Na de behandeling kunnen de spataderen nog enige tijd zichtbaar én voelbaar blijven. Dit komt vanwege het stollingsproces in de ader. Er kan niet teveel vloeistof in één keer in de ader gespoten worden, daarom kan het nodig zijn om deze behandeling (een aantal malen) te herhalen. Door het inspuiten van de vloeistof kan uw huid plaatselijk bruin verkleuren. Dit trekt vanzelf weer weg, maar daar kan wel enige tijd overheen gaan.

De ingreep kan per behandelcentrum enigszins verschillen. Laat u voorafgaand aan de behandeling goed informeren over de behandeling zelf en de nazorg en volg daarom de adviezen op die de behandelend arts u heeft gegeven.

Wat zijn de risico’s van deze behandeling?

Tijdens het inspuiten kan het gebeuren dat uw bloed zich vermengt met de vloeistof en dat daardoor de ader weer opengaat. Deze ader zal dan opnieuw behandeld moeten worden. In de praktijk blijkt dat dit minder vaak gebeurt als de ader wordt ingespoten met het speciale schuim (foam).

Daarnaast kan de ader gaan ontsteken, u zult dan pijnklachten krijgen en er zal een nabehandeling plaats moeten vinden. Veelal zijn de complicaties te voorkomen door uw elastische kous te dragen en voldoende te bewegen.