De spataderbehandeling middels een laser behandeling is een grote vooruitgang ten opzichte van het strippen van spataderen en zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden. Er bestaan twee soorten laserbehandelingen. De eerste wordt afgekort met de term EVLT (EndoVasculaire Laser Therapie) en staat voor het laseren van spataderen waarbij de ader van binnenuit wordt dichtgeschroeid. De tweede vorm van laserbehandeling wordt TCLT genoemd, dit staat voor TransCutane Laser Therapie. Hierbij worden kleine oppervlakkige spatadertjes door de huid heen behandeld. Soms wordt het woord therapie vervangen door het medische woord ablatie, daardoor kunt u ook de afkortingen EVLA en TCLA tegenkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voor de EVLT -behandeling start, worden uw spataderen eerst afgetekend. U krijgt een plaatselijke verdoving en er wordt een klein sneetje in uw huid gemaakt. Via deze kleine opening in de huid wordt een leidraad de lekkende ader ingebracht. Over deze leidraad wordt een dun hol buisje geschoven. Vervolgens wordt de leidraad weer uit de ader getrokken en wordt de laserdraad ingebracht in de ader via het holle buisje.

De laserdraad wordt precies op de plek in uw ader geplaatst waar de overgang zit tussen de gezonde ader en de spatader. Er wordt een beschermlaagje met water aangebracht om uw ader heen om deze te koelen en te verdoven, hierdoor is voor u de laserbehandeling volkomen pijnloos. De laser wordt geactiveerd en de ader wordt aan de binnenkant verhit door middel van laserenergie. Hierdoor schroeit de ader dicht. Langzaam wordt de laser teruggetrokken door de ader. Uw lichaam ‘ruimt’ de dichtgeschroeide ader vanzelf op. De ader hoeft dus niet operatief verwijderd te worden zoals bij strippen het geval is.

De laserbehandeling wordt altijd uitgevoerd door professionele, goed getrainde en ervaren specialisten. De behandeling vindt meestal plaats in een dagopname en de littekentjes zijn niet of nauwelijks zichtbaar.

Daarnaast bestaat er ook een vorm van spataderbehandeling die TCLT (TransCutane Laser Therapie) wordt genoemd. De allerkleinste spataderen (takkenbosvenen of besenreiser) reageren niet altijd even goed op sclerocompressie. Sinds kort kunnen deze kleine spataderen goed worden behandeld met lasertherapie die door de huid heen wordt toegepast (dus zonder operatie).

De ingreep kan per behandelcentrum enigszins verschillen. Laat u voorafgaand aan de behandeling goed informeren over de behandeling zelf en de nazorg en volg daarom de adviezen op die de behandelend arts u heeft gegeven.

Wat zijn de risico’s van deze behandeling?

Complicaties na een laserbehandeling komen niet veel voor. Wat u kunt voelen zijn tintelingen in het behandelde been. Verdere complicaties als wondinfectie, bloedingen of slechte wondgenezing komen gelukkig maar heel zelden voor.