Spataderen hoeven vanuit een medisch oogpunt lang niet altijd behandeld te worden. De meeste behandelingen van spataderen gebeuren (voornamelijk) vanuit cosmetisch oogpunt, de spataderen zijn ontsierend en worden om die reden verwijderd.

Afhankelijk van uw eventuele klachten en op basis van de gegevens uit het lichamelijk onderzoek, het Doppleronderzoek en/of het Duplex-onderzoek (diagnose stellen) kan de arts bepalen wat voor u de beste behandeloptie van uw spataderen is. De verschillende mogelijkheden voor behandeling zijn:

Vaak wordt een combinatie van technieken gebruikt om het beste eindresultaat te krijgen. Als eerste worden de grote spataderen aangepakt door middel van strippen, crossectomie en/of laseren. Vervolgens kunnen kleinere spataderen worden behandeld met uitwendige lasertherapie of sclerocompressie.

Tot slot besteden we aandacht aan de vergoeding van spataderbehandelingen. Welke behandelingen vallen binnen het basispakket en worden volledig vergoed?