Waar moet u op letten bij de keuze voor een behandelcentrum

Als u kiest voor een behandeling in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum (ZBC), dan wilt u kiezen voor de beste zorg! Maar waar let u dan op? Het is voor u als leek moeilijk om de kwaliteit van een kliniek te beoordelen. Hieronder vindt u tips die u daarbij kunnen helpen:

Tips bij het kiezen van een behandelcentrum

  • Ga niet in op diensten van bemiddelingsbureaus
  • Ga niet in op diensten van niet-medische verwijzers
  • Teken geen behandelovereenkomst zonder dat u met de behandelend arts heeft gesproken
  • Hebben de medisch specialisten die verbonden zijn aan het behandelcentrum een BIG-registratie (dat betekent dat de arts geregistreerd staat als arts en voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen)?
  • Heeft het centrum een ZBC vergunning van het Ministerie van VWS?
  • Heeft het centrum een kwaliteitskeurmerk zoals het ZKN, NIAZ, KIWA of HKZ?
  • Gaat u bij de behandeling onder narcose? Vraag of een anesthesist de narcose geeft of iemand anders
  • Vraag of het centrum uw huisarts informeert over de behandeling
  • Ga vooraf naar de kliniek om een beeld te krijgen van de werkwijze
  • Vraag de kliniek hoe het geregeld is met 24 uurs bereikbaarheid bij complicaties

Het ZKN keurmerk

Het ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Klinieken die dit keurmerk hebben zijn positief beoordeeld op o.a.: BIG-registratie van de zorgverleners, wachttijden, intake, behandeling, nazorg, klanttevredenheid, infectiepreventie en veiligheid van de gebruikte apparatuur.

Klinieken die aan deze voorwaarden voldoen krijgen het ZKN-keurmerk. Veelal hebben de klinieken dan het volgende keurmerk op hun website en/of foldermateriaal geplaatst:

Op de website www.zkn.nl vindt u meer informatie over dit keurmerk en de aangesloten klinieken.