Op dit moment zijn er geen zelfstandige behandelcentra in de provincie Groningen.